Zaznacz stronę

Cześć, witaj w teście wiedzy na zakończenie Wiosennej Szkoły Księgowości dla Zielonych!

Jesteś gotowy/a? Jeśli tak, podaj maila (na ten adres otrzymasz szczegółowe wyniki i nagrodę) i kliknij "NASTĘPNE"

PS. Rozwiązując test, akceptujesz regulamin WSK.

Podaj e-mail na który jesteś zapisany w WSK
1.

Bilans to:

2.

Źródła finansowania jednostki reprezentowane są w bilansie poprzez:

3.

Do aktywów zaliczamy:

4.

Strona Winien konta:

5.

Konta bilansowe to konta:

6.

Konta wynikowe:

7.

Firma zakupiła 10 maja towary o wartości 50000 zł. Na koncie „Towary” na dzień 01.05  widniało saldo początkowe 10 000 zł. Firma w trakcie miesiąca sprzedała towary o wartości 30 000 zł.


Saldo końcowe na 31.05 na koncie „Towary” wynosi:

8.

Jednostka zakupiła od dostawcy towary o wartości 50 000 zł z odroczonym terminem płatności w dniu 10 maja. W dniu 01.05 stan zobowiązań wobec tego dostawcy wynosił 2000 zł. Firma spłaciła w dniu 30.05 12 000 zł kontrahentowi. Jednostka ujmuje zobowiązanie wobec dostawcy X na koncie „Rozrachunki z dostawcą  X”. Saldo końcowe konta „Rozrachunki z dostawcami” na dzień 31.05 wyniesie:

9.

Jednostka sprzedała towary w cenie 40 000 zł (wartość towarów 30 000 zł).


Operacja sprzedaży zostanie ujęta na koncie:

10.

Otrzymano fakturę kosztową za wynajem pomieszczenia. Koszt 1200 zł bez VAT. Koszt zostanie ujęty na koncie:

11.

Operację sprzedaży towarów w cenie 40 000 zł z odroczonym terminem płatności ujmiemy na kontach:

12.

Operacje spłaty zobowiązania wobec dostawcy przelewem bankowym na kwotę 10 000 zł ujmiemy zapisem:

13.

Klient spłacił nam należność w kwocie 5000 zł przelewem na rachunek bankowy. Zapis księgowy tej operacji będzie wyglądał następująco:

14.

Firma otrzymała fakturę za energię elektryczną na kwotę 3000 zł (faktura bez VAT). Termin zapłaty 10 dni. Koszt zostanie ujęty następującym zapisem: 


Dziękuję, aby uzyskać wyniki teraz tylko wystarczy kliknąć przycisk "WYŚLIJ" poniżej!