Wygląda na to, że muszę jeszcze zweryfikować Twój poziom wiedzy!

Skoro masz już za sobą pierwszy kontakt z księgowością, przygotowałam dla Ciebie krótki test, za pomocą którego sprawdzę Twoją wiedzę i przekonasz się, czy lepszy dla Ciebie będzie kurs "od podstaw", czy ten dla bardziej zaawansowanych.

Wypełnij poniższy test, abym mogła Ci dokładniej doradzić, jaki poziom wybrać.

Możesz uzyskać maksymalnie 15 punktów - dokładny wynik punktowy otrzymasz na podany adres e-mail.

Cześć,

witaj w teście wiedzy księgowej, który pomoże Ci ocenić, który kurs rachunkowości od Mentoris będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Czeka na Ciebie 15 pytań jednokrotnego wyboru - co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.

Odpowiedz szczerze, nie szukając pomocy w podręcznikach. Pamiętaj, że ten test ma na celu pomóc Ci wybrać kurs, nie zaś uzyskać certyfikat 🙂

Powodzenia! Aby zacząć, podaj maila (wyślę Ci wynik na podany adres) oraz kliknij: "następne"

Adres e-mail
1. Jednostka „Bąbel” zużyła w maju energię elektryczną do produkcji wyrobów gotowych. Fakturę za energię wykorzystaną do produkcji w maju otrzymała w dniu 7 czerwca. Kiedy jednostka powinna rozpoznać ww. koszt zużycia energii zgodnie z UoR?2. Na koncie rozrachunki z odbiorcami na dzień bilansowy posiadamy należność od klienta dotyczącą zakupionych towarów o terminie spłaty 14 miesięcy.
Taką należność zaprezentujemy w bilansie w pozycji:3. Koszt zużytej energii w maju, za którą jednostka nie otrzymała jeszcze faktury zaliczymy w bilansie na koniec maja do:4. Jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów tj. w zespole IV i V i VII.
Koszt prowizji za prowadzenie rachunku bankowego zaksięguje na koncie kosztowym:5. Koszty reklamy ujmujemy w układzie rodzajowym następująco:6. Konta kosztowe na koniec lipca prezentują następujące obroty:
Koszty działalności podstawowej 50 000 zł
Koszty sprzedaży 20 000 zł
Koszty zarządu 30 000 zł
Koszty wydziałowe 10 000 zł

Koszt wytworzenia produktów w lipcu przy założeniu, że nie ma produkcji niezakończonej oraz niewykorzystanych mocy produkcyjnych na koniec lipca przeniesiony na konto 600 Produkty gotowe wyniesie:7. Jednostka „Bartex” naliczyła w sierpniu wynagrodzenia pracownikom. Wynagrodzenia wyglądały następująco:
Dział produkcji: 30 000 zł
Dział administracji: 10 000 zł
Zarząd: 15 000 zł
Handlowcy: 20 000 zł
RAZEM: 75 000 zł

Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz podmiotowym.

Rozliczenie kosztów z układu rodzajowego na układ podmiotowy będzie następujące:8. Koszty wg rodzajów prezentowane są w wariancie:9. W przypadku ewidencji pełnej kosztów i przygotowywania wariantu kalkulacyjnego na wynik finansowy przenoszone są:10. Jednostka „Budimex” produkująca kostkę brukową ewidencjonuje koszty metodą pełną oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W czerwcu zapisy na wybranych kontach kosztowych były następujące:
Koszty wg. rodzajów: Wn 15 000 zł
Rozliczenie kosztów rodzajowych Ma 15 000 zł
Koszt sprzedanych produktów Wn 12 000 zł

Zmiana stanu produktów wynosiła:11. Przekazano w listopadzie bieżącego roku w formie darowizny towary o wartości 1000 zł. Operacja ta zostanie ujęta w księgach rachunkowych następująco:12. Jednostka „Trade” otrzymała środki pieniężne przelewem bankowym w wysokości 100 000 zł jako dotację do zakupu nieruchomości o wartości rynkowej 200 000 zł. Zapis księgowy otrzymania dotacji będzie następujący:13. Likwidacja środka trwałego w wyniku zdarzenia losowego np. pożaru powinna zostać dokonana zapisem księgowym:14. Jednostka „Bajtel” produkująca zabawki dziecięce wystawiła w lutym fakturę (bez podatku VAT) za sprzedane produkty zagranicznemu odbiorcy - kwota 1000 USD (dostawa w dniu wystawienia faktury). Kursy walutowe kształtowały się następująco:
Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury: 3,15 zł
Średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury: 3,25 zł
Kurs walutowy zrealizowany przez bank w dniu zapłaty (18.08) przez odbiorcę za rachunek: 3,19 zł

Różnice kursowe w momencie zapłaty zgodnie z UoR zostaną ujęte w księgach rachunkowych następująco:


15. Jednostka „Niania” prowadzi działalność usługową - zapewnia nianie do opieki nad dziećmi. Firma prowadzi ewidencję tylko w układzie rodzajowym oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. W sierpniu dokonała następujących operacji:
Sprzedała usługi udokumentowane fakturą w cenie 11 000 zł
Otrzymała fakturę za wynajem biura - 3 000 zł
Otrzymała fakturę za zużyte paliwo w celu dojazdu do klientów - 2 500 zł
Otrzymała dotację na zakup samochodu - 20 000 zł
Zapłacono odsetki za udzielony kredyt - 500 zł
Wypłacono wynagrodzenia opiekunkom - 4 500 zł
Zakładamy, że ww. faktury są bez podatku VAT.


Wynik finansowy na sprzedaży w wariancie porównawczym w sierpniu będzie wynosił:
Super, teraz tylko nie zapomnij kliknąć przycisku "WYŚLIJ" poniżej!PS. Nie masz czasu albo już wiesz, z jakiego kursu skorzystasz?

 

Zawsze możesz samodzielnie wybrać kurs! Znajdziesz wszystkie na poniższej stronie:

Jednak nie chcę wypełniać testuWolę samodzielnie wybrać kurs