Szkoła Księgowości Mentoris

 

Szkoła Księgowości dla Zielonych

 

JAK TO DZIAŁA?

Zaczynamy 11. lipca.

Akcja trwa 2 tygodnie. W tym czasie, w każdy poniedziałek i środę, publikuję krótką lekcję z kilkoma wybranymi materiałami wideo z mojego pełnego kursu podstaw rachunkowości.

Co tydzień w poniedziałek i środę otrzymasz mailowo powiadomienie o kolejnych lekcjach

We wtorki i czwartki sprawdzasz swoją wiedzę z przerobionych materiałów i odpowidasz na 1 pytanie testowe

h

Pokazujesz światu jak się uczysz w Szkole Księgowości dla Zielonych w trakcie wakacji 2022' i zwiększasz swoje szanse na zdobycie 1 z 3 rabatów do 700 zł na Kurs Podstaw rachunkowości PREMIUM!

Rozwiń i poznaj pełen rozkład jazdy Szkoły:

Moduł 1 - publikacja 11 lipca: podstawowe pojęcia i podstawy księgowości pełnej

Na start poznasz podstawowe pojęcia i podstawy księgowości pełnej. M.in są aktywa i pasywa, co to jest bilans i zasada bilansowa.

Omówimy podstawowe pozycje bilansowe takie jak środki trwałe, należności, zapasy, inwestycje, zobowiązania czy zysk.

W ramach tego tygodnia sam przygotujesz bilans, uwzględniając m.in. zakup środków trwałych, otrzymanie gotówki na rachunek bankowy czy zaciągnięcie kredytu.

Moduł 2 - publikacja 13 lipca: podstawowe narzędzie księgowe - konto księgowe

Zdradzę Ci prosty sposób jak zapamiętać co należy księgować po stronie WN a co po stronie MA konta a także w jaki sposób rozróżniać konta aktywne, pasywne i wynikowe.

Z wykładu dowiesz się także czym jest zakładowy plan kont i czym charakteryzują się konta bilansowe.

Na przykładach dokonamy wspólnie księgowań na kontach aktywnych.

Moduł 3 - publikacja 18 lipca: zasady działania kont - księgowanie w praktyce

W tym module będziemy kontynuować zapoznawanie się z zasadą działania kont. Tym razem przyjrzymy się kontom pasywnym, przećwiczymy księgowania na tych kontach na przykładach.

Z wykładów dowiesz się także, czym charakteryzuje się konto aktywno-pasywne, oraz na czym polega zasada bilansowa w księgowości pełnej.

Na koniec dowiesz się, czym od kont bilansowych różnią się konta wynikowe, jak je rozróżniać. Będziesz miał także szanse samodzielnie dokonać księgowań na tych kontach.

Moduł 4 - publikacja 20 lipca: jak dokonywać zapisu księgowego

W tym module dowiesz się, jak dokonywać zapisu księgowego poszczególnych operacji w firmie. Poznasz w związku z tym kwintesencję księgowości!
Na przykładach zobaczysz i przećwiczysz księgowanie faktury sprzedażowej bez podatku VAT i z podatkiem VAT, spłacenie zobowiązania, zaksięgowanie kosztu, spłatę należności czy zakup środka trwałego (komputera).

Ogłoszenie wyników KONKURSU - 22 lipca i rozpoczęcie pełnego kursu Podstaw rachunkowości

W piątek 22.07 tuż po ostatnim pytaniu ogłoszę wyniki konkursu! Do wygrania są 3 kody rabatowy, każdy na 700 zł na pakiet PREMIUM Kursu Podstaw rachunkowości.

Koniec dostępu do materiałów w Szkole Księgowości dla Zielonych i koniec czasu na wykorzystanie bonusu– 31 lipca

Wszystkie materiały w ramach Szkoły Księgowości dla Zielonych możesz przeglądać i przerabiać do 31.07.2022 roku. 

Po tym czasie znika Twój dostęp do nich.

Także do 31.07 ma ważność kod rabatowy, jaki możesz otrzymać za udział w Szkole Księgowości dla Zielonych oraz w wygrać w konkursie.

przechodzę do materiałów >>>

Wygraj 700 zł zniżki

  na kurs Podstaw rachunkowości PREMIUM!

Bierzesz udział w Szkole Księgowości dla Zielonych?

Masz szansę na zgarnięcie 1 z 3 nagród w postaci kodu rabatowego na 700 zł do wykorzystania na Kurs Podstaw rachunkowości PREMIUM w Mentoris!

Z taką wygraną zamiast 849 zł, na kurs Podstaw Rachunkowości Premium wydasz tylko 149 zł!

Co zrobisz, żeby wygrać?

Poznaj zasady konkursu (i opcji na ZWIĘKSZENIE swojej szansy na wygraną!):

W trakcie trwania Szkoły Księgowości dla Zielonych odpowiedź na 1 pytanie quizowe z każdego modułu.

Swoją odpowiedź podaj w dedykowanej przestrzeni na stronie z materiałami Szkoły Księgowości dla Zielonych.

Aby zwiększyć swoją szansę na wygraną, pokaż jak się uczysz rachunkowości z Mentoris! Zrób zdjęcie podczas nauki i opublikuj je na Facebooku lub Instagramie. Pamiętaj, aby oznaczyć Mentoris

W piątek 22.07 między 9:00 a 17:00 opublikujemy wyniki konkursu!

3 osoby wygrywają DUŻY kod rabatowy o wartości 700 zł na pełny Kurs Podstaw rachunkowości PREMIUM.

Zapoznaj się z dotychczas dostępnymi lekcjami:

MODUŁ 1

przejdź do lekcji

MODUŁ 2

przejdź do lekcji

MODUŁ 3

przejdź do lekcji

MODUŁ 4

przejdź do lekcji

Rabat

na pełny kurs

 

Powitanie

}

Materiały - moduł 1:

 

Wideo 1 (czas trwania: 13:21)

Zastanawiasz się, czy masz szansę opanować księgowość, jeśli nigdy nie uczyłeś się rachunkowości lub nie pracowałeś w tym zawodzie? W tym wideo dowiesz się ⤵️

🔸 Jak zacząć naukę rachunkowości?

🔸 Jak się zmotywować?

🔸 Co to jest księgowość pełna?

🔸 Na konkretnym przykładzie poznasz odpowiedzi na kilka ważnych pytań.

🔸 Poznasz podstawowe pojęcia, takie jak: bilans, aktywa, pasywa i inne.

Wideo 2 (czas trwania: 5:18)

Co zawiera bilans? Tego dowiesz się w tym filmie!

Pobierz plik PDF z materiałami do lekcji

Pytanie quizowe nr 1

Zakładamy spółkę z. o.o zajmującą się handlem odzieżą „Topwear”. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł, jest w całości finansowany z własnych środków. Dodatkowo zaciągamy kredyt w banku na zakup samochodu dostawczego (wartość 120 000 zł) oraz towarów (80 000 zł). Zaprezentuj powyższe informacje w formie bilansu.

Wartość pasywów w bilansie będzie wynosiła:

a) 50 000 zł

b) 120 000 zł

c) 80 000 zł

d) 250 000 zł

ODPOWIADAM

na FACEBOOKU

ODPOWIADAM

na INSTAGRAMIE

}

Materiały - moduł 2:

 

Wideo 1 (czas trwania: 8:28)

Z tego filmu dowiesz się, co to jest konto księgowe. Jak ono pomaga ujmować operacje gospodarcze?

Wideo 2 (czas trwania: 9:05)

W tym filmie omawiam zasadę funkcjonowania konta aktywnego.

Pobierz plik PDF z materiałami do lekcji

Pytanie quizowe nr 2

Masz za zadanie: Zaewidencjonować poniższe operacje na rachunku bieżącym, a następnie zamknąć konto i ustalić stan na koniec okresu (Sk).:

1) Stan środków na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 1.1.201X wynosi 45 000 zł.

2) Z rachunku wypłacono do kasy kwotę 5 000 zł.

3) Odbiorca uregulował należność za dostawę produktów przelewem na kwotę 30 000 zł.

4) Spłacono zobowiązaniem wobec dostawcy w wysokości 15 000 zł przelewem bankowym.

Saldo końcowe konta Rachunek bieżący” będzie wynosiło:

a) 50 000 zł

b) 5000 zł

c) 55 000 zł

c) 70 000 zł

d) żadna z ww. odpowiedzi nie jest prawidłowa

ODPOWIADAM

na FACEBOOKU

ODPOWIADAM

na INSTAGRAMIE

}

Materiały - moduł 3:

 

Wideo 1 (czas trwania: 6:36)

W tym filmie poznasz zasadę funkcjonowania konta pasywnego.

Wideo 2 (czas trwania: 6:37)

Wykład omawia zasadę funkcjonowania konta aktywno-pasywnego.

 

Wideo 3 (czas trwania: 6:04)

Wykład omawia różnice pomiędzy kontami wynikowymi a kontami bilansowymi a także sposób otwierania kont wynikowych oraz księgowania operacji na kontach wynikowych.

Pobierz plik PDF z materiałami do lekcji

Pytanie quizowe nr 3

Dokonaj zapisu na odpowiednich kontach kosztowych oraz przychodów następujące operacje i ustal wynik finansowy:

1) Sprzedaż towarów 30 000 zł (wartość towarów sprzedanych 20 000 zł) z odroczonym terminem płatności.

2) Zaksięgowano koszt energii elektrycznej 2 000 zł

3) Zaksięgowano koszt za wynajem pomieszczeń 1 000 zł

4) Naliczono wynagrodzenia za dany miesiąc 5 000 zł

Wynik finansowy będzie wynosił:

a) 22 000 zł

b) 2000 zł

c) 8 000 zł

d) 7 000 zł

ODPOWIADAM

na FACEBOOKU

ODPOWIADAM

na INSTAGRAMIE

}

Materiały - moduł 4:

 

Wideo 1 (czas trwania: 7:09)

Wykład omawia zasady dokonywania zapisu księgowego. Wyjaśnia co oznacza zapis podwójny, dwustronny oraz czym jest konto korespondujące.

Wideo 2 (czas trwania: 2:12)

Wykład omawia zapis księgowy dotyczący spłaty zobowiązania przy pomocy przelewu bankowego.

 

Wideo 3 (czas trwania: 4:31)

Wykład omawia na praktycznym przykładzie zasady dokonywania zapisu księgowego.

Pobierz plik PDF z materiałami do lekcji

Pytanie quizowe nr 4

Firma otrzymała fakturę za energię elektryczną na kwotę 3000 zł (faktura bez VAT). Termin zapłaty 10 dni. Koszt zostanie ujęty następującym zapisem: 

a) Wn Rozrachunki z dostawcami, Ma Zużycie energii i materiałów

b) Wn Rozrachunki z dostawcami, Ma Usługi obce

c) Ma Rozrachunki z dostawcami, Wn Zużycie energii i materiałów

d) Ma Rozrachunki z dostawcami, Wn Usługi obce

ODPOWIADAM

na FACEBOOKU

ODPOWIADAM

na INSTAGRAMIE

}

Odpowiedzi na pytania Quizowe:

ODPOWIEDZI POJAWIĄ SIĘ 22 LIPCA

 

Odpowiedź na pytanie quizowe nr 1

 

Odpowiedź na pytanie quizowe nr 2

Szkoła Księgowości Mentoris odpowiedź na pytanie 2

 

Odpowiedź na pytanie quizowe nr 3

 

Odpowiedź na pytanie quizowe nr 4

Szkoła Księgowości Mentoris odpowiedź na pytanie 4
}

Twój rabat na pełny kurs:

Gotowe? Teraz obejrzyj wideo ode mnie i sprawdź, co dalej!

A teraz zrób kolejny krok w kierunku rozpoczęcia Twojej kariery w księgowości!

Pełny kurs podstaw rachunkowości od Mentoris zawiera 30 godzin podobnych wykładów online, a oprócz tego ćwiczenia PDF i jeszcze więcej praktycznych przykładów i quizów, które sprawdzają Twoją wiedzę. Oczywiście dostęp do całości materiałów uzyskujesz natychmiast po zrealizowaniu zamówienia!

 To praktyczny kurs, który krok po kroku wprowadzi Cię w tajniki świata rachunkowości i skrupulatnie przygotuje Cię do zawodu księgowego w oparciu o tzw. pełną księgowość (księgi handlowe).

Dzięki udziałowi rozpoczniesz przygodę z księgowością! 

Twój kupon rabatowy ważny tylko do 31 lipca uprawniający do rabatu w wysokości -15% na kurs to:

0be621

Zapoznaj się z programem kursu na poniższej stronie i zamów, korzystając z poniższego linku, a rabat naliczy się automatycznie!

(a gdyby tak się nie stało, zawsze możesz wpisać powyższy kod ręcznie)

Kontynuuj naukę w formie pełnego kursu zakończonego certyfikatem!

Świetnie, że uczysz się z nami w Szkole Księgowości dla Zielonych!

Mam nadzieję, że materiały, jakie dla Ciebie wybrałam, są dla Ciebie przydatne i będziesz czekać na kolejną lekcję.

Już niedługo pojawią się kolejne materiały, które rozszerzą Twoją wiedzę o podstawach księgowości.

Szkoła Księgowości dla Zielonych pomoże Ci sprawdzić, czy księgowość, to coś dla Ciebie.

Dzięki tym lekcjom zyskasz solidne podstawy do nauki księgowości pełnej, czyli księgowości m.in spółek z o.o.!

A dodatkowo możesz wziąć udział w konkursie i wygrać MEGA zniżkę na pełny kurs PREMIUM!

Magda Hosiawa

© Mentoris 2013 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności